PALCEM PO MAPIE – WYWIERZYSKA

Na terenie Dąbrowy Górniczej w dzielnicy Strzemieszyce Wielkie, niegdyś samodzielnej miejscowości, obecnie jednej z zielonych, peryferyjnych dzielnic miasta, znajduje się chroniony prawnie rezerwat przyrody o nazwie „Wywierzyska”. Jest to unikatowe miejsce pod względem przyrodniczym, na skalę ogólnokrajową o czym nie wszyscy wiedzą.

więcej