KULTURA TO JEST CÓŚ TAKIE…

Kultura to jest cóś takie… że to się w pale nie mieści.