LAURA GACKA – WYSTAWA MALARSTWA

W dzisiejszych czasach, w których najważniejsza staje się adaptacja do przeciętności, a potęga techniki zabija zjawisko cudu, postawa twórcza w społeczeństwie jej przeciwnym staje się ogromnym wyzwaniem, wysiłkiem, a przede wszystkim odwagą.

Im bardziej osobisty charakter ma myśl wyrażona, tym więcej zawiera ryzyka, że wyda się dziwaczna. Im bardziej jest spontaniczna, tym bardziej może zostać uznana za niewłaściwą. Malarstwo Laury Gackiej jako nieustabilizowany i otwarty zespół wyobrażeń, uczuć i przekonań, które starają się uzewnętrzniać z uwagi na swą niesłychaną siłę i intensywność jest sztuką czystą i autentyczną. Jej aktywność twórcza nie ma nic wspólnego z rozdawaniem i wykorzystywaniem przetartej wiedzy, a kształtuje się według własnego projektu. Uznane schematy nie dostarczają ani reguł, ani wzorów do wykorzystania dla tak otwartego podejścia jaki reprezentuje Laura.

Eksperymentowanie wnosi do jej malarstwa element o znaczeniu bardzo istotnym i stanowi całe bogactwo wiedzy praktycznej i umiejętności.

Laura Gacka urodziła się 28 lutego 2000 r. w Dąbrowie Górniczej. Była mieszkanką tego miasta, uczęszczała do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych. Od niedawna mieszka w Sosnowcu w mieszkaniu chronionym dla osób z niepełnosprawnością prowadzonym przez Fundację Instytut Twórczej Integracji z Sosnowca. Uczy się w Specjalnej Szkole Przysposabiającej do Pracy nr 4. Od 5 lat uczęszcza na zajęcia z rysunku i malarstwa do Klubu Osiedlowego Unikat Pałacu Kultury Zagłębia.

« z 13 »

Tekst: Marcin Marzec.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *