AGORA

Miejsce wokół którego tętniło życie polityczne, religijne i handlowe, gdzie można było spotkać sławnych myślicieli, a czasami i obejrzeć spektakl teatralny – tym miejscem w starożytnej Grecji była Agora. Często otoczona zdobionymi kolumnami i ważnymi budynkami użyteczności publicznej. Charakter starożytnego placu został zachowany po dziś dzień w pałacowej sali pod tą samą nazwą. więcej